Om oss

Romerike sopp- og nyttevekstforening strekker seg over et stort område og har medlemmer i de fleste Romerikskommunene.

Foreningens formål er å øke bruken av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet eller, samt å bidra til at opplysning om deres kulinariske og medisinske verdier gjøres kjent. Vi tilrettelegger for at innsamling av sopp og nyttevekster blir en kilde til adspredelse og rekreasjon.

Romerike sopp- og nyttevekstforening deltar i arbeidet med å bevare artsmangfoldet i naturen og i å opplyse om artenes samspill med andre organismer, samt deres nyttige og skadelige virkninger.

Vi er et er et lokallag av Norges sopp- og nyttevekstforbundet og bruker Norges sopp- og nyttevekstforbundets lover.

Styret 2018

Sissel Vågane

Leder

95496186

sivaagan@online.no

Laila T. Iversen

Kasserer

47664899

ltrosd@broadpark.no

Lene Furulund

Grøntansvarlig og sekretær

92024782

lenefurulund@hotmail.com

Anja Helgestad

Styremedlem

90082682

an-helge@outlook.com

Trine Tande

Styremedlem

47289353

tande.trine@gmail.com

Randi M. H. Olwero

Styremedlem

96805147

randiolwero@hotmail.com

Haldis Larsen

Styremedlem

93231263

haldis52@online.no

Øivind Clausen

Styremedlem

Jarle Aasly

Vara/styremedlem